Gefeliciteerd

Hartelijk Gefeliciteerd.
U hebt een prachtig digitaal puzzelboek gewonnen.
Veel plezier met de puzzles.
Het boek is weliswaar Nederlandtalig maar het gaat toch vooral om de puzzels.
Klikt u op deze link PRIJS PUZZLEBOEK
Wij hoeven niets terug maar uw oordeel over het boek,
middels de enquete achter op het boek, zou wel fijn zijn.
Veel plezier met de puzzles.

Congratulations.
You have won a beautiful digital puzzle book.
Have fun with the puzzles.
Although the book is in Dutch, it is mainly about puzzles.
Click on this link PRICE PUZZLEBOOK
We need nothing in return but your opinion about the book,
through the survey at the back of the book,
would be nice.
Have fun with the puzzles.

Herzlichen glückwunsch
Sie haben ein schönes digitales Rätselbuch gewonnen.
Viel Spaß mit den Rätseln.Obwohl das Buch auf Niederländisch ist,
handelt es sich hauptsächlich um Rätsel.
Klicken Sie auf diesen Link PREISS RATSELBUCH
Wir brauchen nichts als Ihre Meinung über das Buch,
durch die Umfrage am Ende des Buches,
wäre schön.
Viel Spaß mit den Rätseln.

 

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *