Dromen


Zijn dromen bedrog?
Afgelopen week

De mooie kant van de moderne media is dat het zo ontzettend snel is.
Zodra er iets gezegd of gedaan wordt, is er een goede kans dat het meteen wereldwijd bekend is.

De keerzijde van diezelfde snelle media is dat ongefundeerde conclusies en harteloze kreten de vrije loop krijgen.
Het gevolg is maar al te duidelijk zichtbaar in krant en bijvoorbeeld twitter of facebook.
Zonder de tekst te laten bezinken, soms zelfs niet goed lezen maar jawel, meteen maar de modderemmer omkieperen.

Een stroom van letters komt los, alleen is dan de vraag in welke volgorde wij deze letters gaan zetten om ons (on-)genoegen te uiten.
Een aantal woorden betwijfel ik in een woordenboek terug te zullen vinden.

Afgelopen week had Naema Tahir het lef om in haar column in Trouw een voorstel te lanceren.
Het afschaffen van het lidwoord ‘het’.
Ironisch bedoeld, dat begrijpen wij natuurlijk meteen.
(Voor diegenen die het niet meteen zien werkt dit misschien verhelderend.)
De milde zelfspot die ironie kenmerkt, druipt er aan alle kanten vanaf.
‘Haar dochter van zes, moet haar corrigeren en dan met name de lidwoorden’. En ‘Wat een permanente achterstelling van ons allochtoontjes’!
Een auteur van zeven Nederlandstalige boeken, in Leiden afgestudeerde juriste, geboren in Engeland, heeft moeite met de lidwoorden ‘de’ en ‘het’.
Diezelfde persoon verkleint de ‘groep’ allochtonen naar `ons allochtoontjes`, een niet alledaagse uitdrukking en voelbaar ironisch.

Er wordt hier de spot gedreven en het resultaat is een nieuw record:
meer dan achthonderd, met name negatieve reacties.

Ironie ten top

Als we de tekst laten bezinken cq goed lezen, zien we natuurlijk allemaal dat dit totaal niet serieus is bedoeld.
Gaan we te rade bij ons taalgebruik dan zien we dat het voorstel achterhaald is.
De spreektaal is aan het versnellen en dat is al een poosje aan de gang.

Taal is in beweging en staat nooit stil. Tijd is een belangrijke factor en veranderingen zullen niet in een dag plaats hebben.
Kijken we over veertig jaar nog eens naar de lidwoorden, dan is het niet ondenkbaar dat daar veranderingen of verschuivingen te zien zijn.

Er zijn natuurlijk regels voor gebruik van o.a. lidwoorden.
In een aantal gevallen mag of moet je een lidwoord gebruiken dan wel weglaten.
Voor wie Nederlands moet leren kan dit een hele opgave zijn.
Er is namelijk niet èèn regel voor, er zijn er minstens zeven-en-twintig. Wist u dat?
Hier een beknopt overzicht.

Je kunt vermoeden dat er in het spraakgebruik een bepaalde gewenning of traditie is ontstaan met of juist zonder lidwoord waarbij het aspect toevalligheid of ‘gevoel’ om de hoek komt kijken. We spreken bijvoorbeeld dat we gaan winkelen bij `de` HEMA of bij C&A. We vliegen met `de` KLM of met Air France. En zo zijn er tal van voorbeelden waarbij toeval of `het gevoel` bepalend lijkt te zijn omdat het gewoon wel of niet klinkt.

Gaan we een stapje verder terug in het taalgebruik dan zien we grote veranderingen. Gaan we hier niet doen maar bedenk een boek als “Max Havelaar  geschreven en gepubliceerd in 1860”  ~ waar u hier een blik in kunt werpen ~  duidelijke verschillen laat zien met het huidige taalgebruik.

Om te zeggen dat Nederlands leren gemakkelijk is, is ècht te gemakkelijk.

Geschenk

Kortom Naema heeft een gewaagd stuk geschreven, ze kent de Nederlander echt wel na 34 jaar maar heeft, mijns inziens, een inschattingsfout gemaakt.
Na de roerige tijd rondom begin December ligt dit extra gevoelig en dat heeft de stroom van reacties duidelijk laten zien. Jammer.

We zijn aan het eind van het jaar 2018 gekomen.
Het zou een geschenk aan Nederland zijn als wij, als inwoners van Nederland,
in het nieuwe jaar 2019, een beetje positief en met respect naar elkaar willen kijken en reageren.

Het klinkt als een droom en misschien denkt u ~droom jij maar lekker verder….~.

dromen,positief,denken
Dromen mag
Heb jij ook een droom?
dromen,droom,bedrog,werkelijkheid
dromen komen uit?
Laat het ons weten

 

Met nadruk stel ik dat bovenstaande mijn persoonlijke mening is,
zoals ik tegen bepaalde zaken aankijk.
Verschil van inzicht respecteer ik nadrukkelijk.
Ik pretendeer zeker niet ~HET~ te weten.
Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *