De wolf is teruggekeerd

Na 150 jaar afwezigheid lijkt de wolf teruggekeerd in de Nederlandse natuur.

Niet iedereen is hier even blij mee maar zoals een Nederlands spreekwoord zegt; “onbekend maakt onbemind”.

Sinds 2011 lijken we bezocht te worden door een enkele wolf vanuit Duitsland.

Lange tijd is de wolf weggeweest uit grote delen van Europa maar helemaal verdwenen is de wolf niet.

Europa heeft de wolf aangewezen als beschermde diersoort en daar zijn strenge regels aan verbonden.

Wij moeten opnieuw leren leven met deze oersoort.

De wolf is zeer goed in staat om zich naar omstandigheden aan te passen.

Begin dit jaar 2019 is er een vrouwtje gesignaleerd die, zo lijkt het, zich definitief heeft gevestigd in Nederland.

Men heeft aan de hand van DNAsporen weten te achterhalen dat er inmiddels een mannetje in haar nabijheid vertoefd en men verwacht in het voorjaar een nest met jongen.

wolf,wolven,terug,Nederland,Europa
de wolf is terug van weggeweest
Kunnen wij het nog wel?

Kunnen we nog wel leven met de wolf in onze nabijheid. Het is altijd wel moeizaam geweest, een reden waarom de wolf een poosje is weggeweest uit onze natuur: eind negentiende eeuw werd de voorlopig laatste wolf gezien in Heeze, Noord-Brabant. Voor die tijd kwamen de dieren lange tijd in heel Europa voor. Toen we vee zijn gaan houden is waarschijnlijk onze houding tot de wolf verandert. Dat resulteerde in een felle jacht op het dier, waardoor de wolf op een gegeven moment bijna was uitgestorven in Europa. Uiteindelijk kwam het dier alleen nog voor op een aantal plekken in Oost-Europa en gebergtes in Italië en Spanje.

Om te voorkomen dat de wolf helemaal verdween van het continent, tekenden de Europese landen in 1982 een akkoord waarmee de wolf een beschermde diersoort werd. Het dier mocht niet meer worden verjaagd en gedood. Sindsdien is de wolf bezig aan een opmars. En bij die opmars horen dode schapen.

We moeten opnieuw leren leven met de wolf. Hij/zij heeft ruimte en rust nodig dus laten wij ze dat gunnen. Als de mens zich gedraagt, zal de wolf dat zeker ook doen.
Natuurlijk kunnen er problemen ontstaan maar die zijn goed op te lossen.
De wolf zal in principe vooral jagen op wild maar schapen, geiten e.d. zijn natuurlijk wel een erg gemakkelijke prooi.
Met preventieve maatregelen, voorlichting en subsidie zullen we een heel eind komen.
Preventieve maatregelen zullen niet altijd afdoende of mogelijk zijn.
Elke schaapskudde achter hoge hekken zal niet altijd mogelijk of toegestaan zijn. Daarnaast zijn wolven slimme dieren en zullen als het maar even mogelijk is over de omheining springen.

Schade door wolven

Een andere kanttekening die je kan maken, is het bedrag dat de wolf ons jaarlijks kost. De 134 schapen die in 2018 zijn doodgebeten kostten de overheid in totaal 15.000 euro aan schadevergoedingen.
Voorgaand jaar (2017)veroorzaakte de wolf voor ongeveer 10.000 euro schade. Het dier haalt daarmee lang de top-5 niet:

Schade door beschermde diersoorten (bron BIJ12) NOS
De keerzijde van de wolf is dat hij een betere en selectievere jager is dan de mens. De wolf heeft een duidelijke voorkeur voor wild als zwijnen en herten. De wolf al altijd de zwakkere of zieke dieren als eerste prooidier prefereren. Door dit gedrag zullen de prooidieren op hun beurt meer op hun hoede zijn, minder voortplanten, waardoor een sterkere en gezondere populatie zal ontstaan. Door dit behoedzame gedrag zal er ook een gewijzigde flora ontstaan. Andere leefvormen krijgen meer ruimte.
Vakantie

Wat wij vaak niet beseffen is dat we regelmatig op vakantie gaan naar landen waar de wolf al weer in grotere aantallen leven. Wanneer we daar in de prachtige omgeving gaan wandelen en ontspannen, zijn we zeker niet alleen. Zowel in Duitsland als in Polen, Italië, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje en Zweden nemen wolven in aantal toe. De bestaande kerngebieden groeien jaarlijks langzaam en vanuit deze kerngebieden verspreiden jongvolwassen wolven zich alle kanten op. Vaak over korte afstand, maar geregeld ook over zeer lange afstanden, zoals de Duitse gezenderde wolf ‘Alan’, die vanuit Oost-Duitsland 1500 kilometer aflegde en in Witrusland eindigde; of de Italiaanse wolvin die naar Noordoost-Spanje emigreerde.

Een Noorse wolf liep vanaf de omgeving van Oslo naar Karlskrona in het uiterste zuidoosten van Zweden. Een reis van 700 kilometer in vogelvlucht. Doordat deze wolf altijd overdag liep is hij veel gezien en gefotografeerd en is zijn reis goed gedocumenteerd.

Een wolf in het uiterste noorden van Denemarken had zeker 850 kilometer afgelegd vanaf zijn geboorteplek in Duitsland.

Hoe verder
De wolf is terug, dat staat vast. De wolf is een Europese beschermde diersoort dus we zullen het volledig moeten accepteren.
We kunnen het ons gemakkelijk maken door informatie, die volop aanwezig is op internet en in folders, tot ons te nemen en daarmee de wolf beter leren kennen. Waarvan hier een voorbeeld.
Met de kennis die we zo vergaren krijgt de wolf misschien de sympathie en respect die hij verdiend.
Wat vind u?
Gaan we het de wolf moeilijk maken in Nederland?
Gaan we de wolf een kans geven die hij verdiend en opnemen in ons mooie landje?
Wij horen het graag van u!
Gaat u onze “wolf”puzzle maken? 
wolf,wolven,Nederland,Europa
Geef de wolf een beetje sympathie en respect
Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *